Vad är Core Web Vitals?

Att kvalitet och användarupplevelse är viktig vet nog de flesta som jobbar med SEO vid det här laget, nu har Google lanserat Core Web Vitals.

Nu har Google tagit fram enhetlig vägledning och faktorer som är mätbara och viktiga att fokusera på.

Google kallar detta för Core Web Vitals.

Detta kommer bli en rankingfaktor.

Att optimera användarupplevelsen är nyckeln till den långsiktiga framgången för alla webbplatser på webben. 

Detta gäller oavsett vilken webbplats det handlar om.

Web Core Vitals hjälper dig att mäta användarupplevelsen på din webbplats och identifierar även förbättringsmöjligheter.

Web Core Vitals består av tre mätbara faktorer, som även kallas för mätetal.

1 Largest Contentful Print – Laddningstid för rendering av det vikgtigaste innehållet. Ju snabbare sajt, ju bättre användarupplevelse.

2 First Input Delay – Mäter tiden det tar för besökaren att interagera med sidan tills respons.

3 Cumulative Layout Shift – Mäter grad av plötsliga och oväntade förändringar av Layout som kan leda till att besökaren av misstag klickar på länk / knapp. Ju lägre värde, ju bättre

Vi kommer följa Core Web Vitals ytterligare och komplettera detta inlägg med ytterligare information som rör ämnet.

Lämna ett svar