Vad är Core Web Vitals?

Core Web Vitals är en uppsättning mätvärden som används av Google för att bedöma och mäta användarupplevelsen på webbplatser. Dessa mätvärden fokuserar på tre viktiga aspekter av webbplatser: laddningstid, interaktivitet och visuell stabilitet.

De tre komponenterna inom Core Web Vitals är:

  1. Largest Contentful Paint (LCP): Mäter tiden det tar för det största synliga innehållselementet på skärmen att laddas. En bra LCP-tid är mindre än 2,5 sekunder och indikerar att webbplatsen snabbt laddar innehåll så att användarna kan börja interagera med den.
  2. First Input Delay (FID): Mäter tiden det tar för webbläsaren att svara på användarens första interaktion, till exempel när de klickar på en knapp eller en länk. En bra FID-tid är mindre än 100 millisekunder och indikerar att webbplatsen är responsiv och snabb att reagera på användarnas interaktioner.
  3. Cumulative Layout Shift (CLS): Mäter stabiliteten hos den visuella layouten på webbplatsen genom att bedöma hur mycket innehåll flyttas runt när sidan laddas. En bra CLS-poäng är mindre än 0,1 och indikerar att webbplatsen har en stabil layout som minimerar oväntade förändringar som kan störa användarupplevelsen.

Google använder Core Web Vitals som en viktig faktor för att bedöma användarupplevelsen på webbplatser och kan beakta dessa mätvärden vid rankning av sökresultat. Genom att optimera webbplatsen för att förbättra dessa kärnvärden kan du skapa en bättre användarupplevelse och potentiellt förbättra din webbplats synlighet och ranking i Googles sökresultat.

Att kvalitet och användarupplevelse är viktig vet nog de flesta som jobbar med SEO vid det här laget, nu har Google lanserat Core Web Vitals och det gör förhoppningsvis webben lite bättre.

Att optimera användarupplevelsen är nyckeln till den långsiktiga framgången för alla webbplatser på webben. 

Detta gäller oavsett vilken webbplats det handlar om.

Web Core Vitals hjälper dig att mäta användarupplevelsen på din webbplats och identifierar även förbättringsmöjligheter.

Vi kommer följa Core Web Vitals ytterligare och komplettera detta inlägg med ytterligare information som rör ämnet.

Lämna ett svar