Välkommen till vår omfattande guide om SEO och sökmotoroptimering (som är två benämningar för samma sak), en strategisk process för att förbättra din synlighet på sökmotorer som Google. Oavsett om du är en företagare, webbplatsägare eller marknadsförare, är SEO avgörande för att ranka högt i sökresultatet och öka trafiken till din webbplats.

Vad är sökmotoroptimering?

Sökmotoroptimering är en serie tekniker och strategier som syftar till att förbättra din webbplats synlighet på sökmotorer. Genom att optimera din webbplats för relevanta söktermer kan du öka chanserna att ranka högre i sökresultaten. Detta innebär att när användare söker efter sökord relaterade till din verksamhet eller bransch, kommer din webbplats att visas högre upp på resultatsidorna, vilket ökar möjligheten att de besöker din webbplats.

Viktiga komponenter i SEO:

 1. Sökordsanalys: Detta innebär att undersöka och välja relevanta sökord som människor söker efter när de letar efter information som är kopplad till din webbplats. Genom att inkludera dessa sökord på strategiska platser på din webbplats, till exempel i rubriker, titlar och innehåll, kan du öka din synlighet.
 2. Kvalitativt innehåll: Att producera högkvalitativt och relevant innehåll är en viktig del av SEO. Genom att erbjuda användarna värdefull information som svarar på deras frågor och behov kan du engagera dem och öka chansen att de stannar på din webbplats längre.
 3. On-page-optimering: Detta inkluderar att optimera tekniska aspekter av din webbplats, såsom sidhastighet, mobilanpassning och URL-struktur. En snabb och användarvänlig webbplats ger en bättre upplevelse för besökare och kan leda till bättre placeringar i sökresultaten.
 4. Länkbyggande: Att skapa högkvalitativa länkar från andra auktoritativa webbplatser till din egen är en annan viktig del av SEO. Länkar fungerar som rekommendationer och indikationer på att din webbplats är trovärdig och relevant. Ju fler högkvalitativa länkar du har, desto bättre kan det påverka din placering i sökresultaten.
 5. Användarupplevelse: En positiv användarupplevelse är viktig för både besökare och sökmotorer. Enkelt navigerbara sidor, tydlig struktur, responsiv design och snabb laddningstid är några faktorer som påverkar användarnas interaktion med din webbplats.

Varför är SEO viktigt?

För att förstå vikten av SEO, tänk på hur du själv använder sökmotorer. När du söker efter något online är det troligt att du väljer ett av de första resultaten som visas. De flesta människor går sällan till andra sidan av sökresultaten. Genom att ranka högre på sökresultaten ökar du chanserna att bli upptäckt av din målgrupp och locka besökare till din webbplats.

Om du strävar efter att ranka som nummer ett med sökordet ”sökmotoroptimering” är det viktigt att du fokuserar på att skapa en relevant och kvalitativ webbplats som ger värdefull information om ämnet. Genom att använda sökordet på lämpliga platser och bygga länkar från relevanta webbplatser kan du öka dina chanser att ranka högt för det sökordet.

Slutsats

Sökmotoroptimering är en oumbärlig strategi för att öka synligheten på nätet och locka trafik till din webbplats. Genom att förstå grunderna i SEO och tillämpa effektiva tekniker kan du öka dina chanser att ranka högt på sökmotorer. Kom ihåg att SEO är en kontinuerlig process, och det kräver tid och ansträngning för att uppnå och behålla framgång. Så se till att hålla dig uppdaterad om de senaste trenderna och bästa praxis inom SEO för att maximera dina resultat.

Googles sökresultat

Googles sökresultat är uppdelat i dels annonser och dels de vanliga oköpta sökträffarna.

Organisk trafik

Den del som inte består av annonser kallas för Googles organiska sökresultat.

Trafik från det organiska sökresultatet kallas därför för organisk trafik.

Målet med sökmotoroptimering är mer organisk trafik från den målgrupp man vill nå, oftast i marknadsföringssyfte.

Hur fungerar sökmotoroptimering?

Om du driver en webbutik eller har en hemsida för att marknadsföra ditt företag, eller om du är anställd med marknadsföring som ansvarsområde, är det viktigt att förstå grunderna i sökmotoroptimering.

Här förklaras de viktigaste delarna.

 1. En bra hemsida / webbutik
 2. Hitta och fokusera på rätt sökord
 3. Skapa och anpassa innehåll
 4. Få länkar från andra hemsidor

En bra hemsida / webbutik

En förutsättning för att synas på Google är att ha en bra hemsida.

Den ska ha en bra struktur och navigation så att både användare och Google ska kunna hitta till innehållet på undersidor,

Numera är det viktigt att den är säker med HTTPS, att den är mobilanpassad och snabbladdad.

Detta är faktorer som påverkar din synlighet.

Det får inte finnas hinder för Google att indexera innehållet.

Ett sätt att ge Google information om allt innehåll är att ha en Sitemap (sidkarta) i XML-format.

Denna anmäls till google via Search Console.

Hitta sökord och sökfraser

Det är viktigt att du identifierar de sökord som används av dem som letar efter de produkter och tjänster du erbjuder,

Det är inte alls säkert att de ord och de uttryck du använder, eller de ni använder internt på företaget, är desamma som kunderna använder.

Om du har tillgång till ett Google-ads-konto så kommer du åt ett verktyg som kallas för sökordsplaneraren.

Med sökordsplaneraren kan du hitta sökord och få information om sökvolym, det vill säga hur många sökningar som görs med det sökordet.

Lista de viktigaste sökorden och välj ut dem som du tror är mest lönsamma att synas med.

Skapa och anpassa innehåll

Bra innehåll som anpassats för att Google ska förstå vad innehållet fokuserar på är en viktig faktor inom sökmotoroptimering.

Utan innehåll i form av text förstår inte Google vad sidan handlar om.

När du valt ut sökorden behöver du ha innehåll som ska ranka med respektive sökord.

Oftast krävs att du har en sida för respektive sökord, särskilt för sökord med konkurrens.

Det kan vara olika sidtyper som:

 • Startsida
 • Blogginlägg
 • Kategorisida
 • Undersida (sida)
 • Produktsida (om det är en webshop)

Skapa tillräckligt mycket med innehåll.

Det finns inget facit som säger hur många ord som behövs, men har du rikligt med text så förbättrar du chanserna att synas med både huvudsökordet och andra sökord.

+400 ord är oftast nödvändigt.

Tänk på att innehållet ska vara enkelt att läsa.

Detta åstadkommer du genom att dela upp innehållet i olika stycken, gärna med underrubriker.

Använd också bilder och gärna videos.

Gör innehållet användbart för dina besökare.

On page-optimering

Att anpassa en sida och en sidas innehåll för Google kallas för On page-optimering.

I korthet går denna anpassning ut på att underlätta för Google att se vad sidan handlar om.

 • Ha med sökordet i sidans title (förväxla inte title med rubrik)
 • Skriv en sidbeskrivning (Meta description) som berättar vad sidan handlar om. Ta med sökordet där också.
 • Använd en H1 (huvudrubrik) som innehåller sökordet.
 • Ha sökordet i en eller ett par underrubriker, överdriv inte.
 • Sökordet och varianter/synonymer ska också finnas i texten. Överoptimera inte genom att upprepa sökordet en massa gånger. Det räcker oftast om det nämns ett par gånger i början, någon gång i mitten och i slutet.
 • Om du använder bilder, vilket rekommenderas, så ska sökordet finnas i minst en alt-tagg.
 • Länka till denna sida från andra sidor och inlägg på din hemsida med sökordet som ankartext.

Om du använder WordPress så finns det flera användbara plugin som hjälper dig med just denna del av sökmotoroptimeringen.

Ett populärt plugin är Yoast SEO, ett annat är Rank Math.

Båda dessa plugin är bra och välkända.

Om du gjort sökordsanalysen och skapat innehåll som ”optimerats” så har du kommit en bit på vägen.

Detta räcker dock inte för toppen i sökresultatet är begränsad och du är oftast inte ensam om att försöka synas där.

Få länkar från andra hemsidor

Länkar från andra hemsidor är en viktig så kallad rankingfaktor.

Var försiktig med att skaffa länkar genom att nappa på erbjudanden om billiga länkar.

Länkar från sidor som enbart skapats för att just länka för att boosta rankingen kan vara skadliga och i värsta fall leda till att din hemsida tappar ranking.

Se därför till att vara noga med var du får länkarna från, om det är en trovärdig hemsida som har egen ranking i Google.

En bra länk placeras på en relevant sida med innehåll som är i samma nisch som din hemsida.

Länken ska placeras omgiven av innehåll, inte i någon sidfot eller sidspalt.

Länkar till din hemsida eller webbutik fungerar som en röst som stärker din hemsidas auktoritet.

Flera bra länkar från flera andra hemsidor gör att du kommer få lättare att ranka i Googles sökresultat.

Lycka till med din sökmotoroptimering!