Har aktivt språk bättre förutsättningar att ranka i Google jämfört med passivt språk?

Ja, det är sant att aktivt språk har bättre förutsättningar att ranka högre i Google och andra sökmotorer jämfört med passivt språk. Det beror på att sökmotorer, inklusive Google, tenderar att gynna innehåll som är klart, koncist och lättläst.

Aktivt språk hjälper till att förmedla information på ett mer direkt och engagerande sätt. Det gör det lättare för sökmotorer att förstå innehållet och matcha det med användares sökfrågor. När din text är tydlig och fokuserar på handlingen, blir det också enklare för sökmotorer att identifiera och indexera relevanta nyckelord.

Utöver själva språket är det också viktigt att tänka på andra faktorer som påverkar sökmotoroptimering (SEO). Det inkluderar att ha en välfungerande webbplatsstruktur, relevant och högkvalitativt innehåll, korrekt användning av meta-taggar och länkar, och en responsiv och användarvänlig design.

Slutligen kan aktivt språk bidra till att förbättra din webbplats rangordning i sökmotorer genom att göra innehållet mer tillgängligt, engagerande och lättläst för både människor och algoritmer.

Vad är skillnaden mellan aktivt och passivt språk?

Aktivt språk och passivt språk är två sätt att uttrycka och strukturera meningar i skrift. Skillnaden ligger i vilken roll subjektet och objektet spelar i en sats.

I aktivt språk är subjektet i satsen den som utför handlingen, medan objektet är det som handlingen utförs på. Exempelvis: ”Jag skrev brevet” där ”jag” är subjektet och ”brevet” är objektet.

I passivt språk är objektet i satsen framträdande, och handlingen verkar ha utförts på det. Subjektet blir då det som tar emot handlingen. Exempelvis: ”Brevet skrevs av mig” där ”brevet” är subjektet och ”av mig” indikerar vem som utför handlingen.

Hur skriver man med aktivt språk?

Att använda aktivt språk kan göra texten mer levande, direkt och engagerande. Här är några tips för att skriva med aktivt språk:

  1. Placera subjektet före verbet: Börja med att ange vem eller vad som utför handlingen. Till exempel: ”Jag föreslår” istället för ”Förslaget är att jag”.
  2. Använd starka verb: Välj verb som är tydliga och uttrycksfulla för att beskriva handlingen. Detta hjälper till att ge liv och energi åt texten. Exempelvis: ”Jag övervann utmaningen” istället för ”Utmaningen blev övervunnen av mig”.
  3. Undvik användning av hjälpverb: Hjälpverb som ”vara” eller ”bli” kan göra att en mening låter passiv. Försök att uttrycka handlingen utan att förlita dig på hjälpverb. Till exempel: ”Jag uppnådde målet” istället för ”Målet blev uppnått av mig”.
  4. Var specifik: Ge detaljer och specifika exempel för att göra texten mer fängslande. Detta hjälper läsaren att få en klar bild av vad som händer. Exempelvis: ”Jag sålde hundra produkter” istället för ”Det gjordes många försäljningar”.
  5. Var medveten om kontext: Det kan finnas situationer där användning av passivt språk är lämpligt eller nödvändigt. Det är viktigt att anpassa sig efter den specifika kontexten och syftet med skrivandet.

Genom att medvetet använda aktivt språk kan du göra din text mer engagerande, lättläst och fokuserad på handlingen och dess aktörer.

Lämna ett svar