Snus – branschen man inte får köpa länkar för SEO

Snus marknadsförs som det rökfria alternativet till den otvetydigt skadliga rökningen. I den mån det alls marknadsförs. Tobakslagen, marknadsföringslagen samt radio- och tv-lagen stoppar effektivt det mesta av reklamen.

Man får använda sig av kommersiella meddelanden inne i butiker, förutsatt att dessa inte är uppsökande, påträngande eller uppmanar till bruk av tobak. Om möjligt får budskapen inte ens placeras så att de är synliga från utsidan av försäljningsstället, men begränsningen slutar inte där. När Swedish Match 2014 använde formuleringen ”New Fresh White” i sin utställningsbutik i centrala Stockholm opponerade sig Konsumentombudsmannen, vilket ledde till att Marknadsdomstolen hotade med vite på en miljon kronor. Formuleringen ”är inte en informativ eller saklig presentation om snusets eller förpackningens beskaffenhet eller egenskaper”. Inte heller ansågs den ”måttfull”, och vilken reklamtext är det? Det ligger i sakens natur att en produkt inte marknadsförs som ”ganska bra”, ”helt okej i jämförelse” eller ”aningen bättre än en del konkurrenter”.

Det är också förbjudet med indirekt marknadsföring där man försöker kringgå reglerna genom att exempelvis använda ett varumärkeskännetecken som kan associera till en tobaksvara. Inte heller får tillverkare, partihandlare eller importörer av tobaksprodukter sponsra evenemang.

Allt fler konsumenter köper sitt snus på nätet och det är också där det mesta av världens marknadsföring läggs. Men även den digitala närvaron är kringskuren av förbud och begränsningar som slår ut de vanligaste SEO-metoderna när det kommer till att marknadsföra snus. Det är helt i sin ordning att hittas och indexeras av Google och andra sökmotorer, men man får inte marknadsföra sig aktivt genom sökordsannonsering och t ex köpa sponsrade länkar via Google AdWords. Det är inte heller troligt att man får lov att köpa länkar, i syfte att förbättra sin position i sökmotorerna.

Då återstår att förtjäna länkar, att hamna i sökmotorernas lista av organiska sökresultat med hjälp av virala kampanjer och PR online. Exempel på sådana kampanjer är tex lanseringar, något som Nordicsnus.se gjorde nyligen.

Online PR är en är komplicerat, svårt och resurskrävande. Snus är också en något kontroversiell produkt vilket adderar komplexitet och kräver ännu mer resurser. SEO för snus blir därför en trubbig och svåranvänd metod.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *