Relevant Traffic AB

Relevant Traffic är en leverantör av marknadsföring i sökmotorer riktat mot SEO och SEM.

Relevant Traffic:s huvudägare är Kinnevik Investment AB (moderbolag till Relevant Traffic Sweden är Relevant Traffic Europe). De har kammat hem både Guldnyckeln och 100 Wattaren tidigare år som är priser riktat mot digital marknadsföring. Som vi känner Relevant Traffic utgörs mycket stor del av sökmotoroptimeringen i form av PPC (Sponsrade länkar).