GTrim

GTrim.se som rent av namnet trimmar din hemsida för att synas bättre i sökmotorer levererar i stort sett sökmotoroptimering. Du betalar bland annat endast för de månader som din hemsida finns med i top-10 listan. På hemsidan går det att utröna deras tre steg i sökmotoroptimering som innebär kartläggning av verksamheten i stort, såkallad konkurrensanalys. Därefter påbörjas sökordsanalys följt av arbete med hemsidan och länkstrategier.

I vintras uppdagades det att två företag hade valt att använda namnet Google i såväl kampanjsajter tillika använda ett annat företags varumärke i deras företagsnamnet. Nu har de båda vänt om skutan såpass att kampanjsajten lades ned och företaget byter namn från GoogleTrim till Gtrim.

I en kommentar på seobranschen.se berättar VD Nicklas Blomberg att de har tänkt över saken och därmed bytt namn till GTrim.se. Förklaringen till namnet GoogleTrim syftade helt enkelt till att trimma upp företag i just Google och därmed var namnet en självklarhet. Företaget var registrerat hos Bolagsverket som en bifirma till F1 Text & Dekor AB.

 

Kommentaren från VD Nicklas Blomberg går att läsa här