seobranschen.se & 2012

2012-happy-new-year1_181914776

Då var det dags för att ta sig an det nya året, och det med spänning. Det har varit lite tystare från min sida under hösten och det är främst pga. av arbete som måste utföras. När man har timmar att producera och kunder att leverera till så blir skrivandet mindre prioriterat. Att vara oense […]