Ett par frågor om Guavas referenscase Hafa

Guava

Idag kunde jag läsa i mitt Twitterflöde om ett referens-case Guava presenterar på sin hemsida, Hafa & Westbergs. Häri har jag ett par frågor som jag tycker är viktiga i sammanhanget. Det handlar om kunderna Hafa och Westerbergs där Guava har på konsultbasis hjälpt dem som tredje part att upphandla ny hemsida CMS verktyg och […]