10 steg för en framgångsrik närvaro i sökmotorerna

 

Det är mycket att tänka på vid val av SEO-leverantör. Denna guide kan ge dig en hel del vägledning kring många av de saker och områden som är viktiga att beakta i processen.

1. Analysera

Analysera ditt nuläge för ta reda på vilka utmaningar du står inför. Det är viktigt att ha ett helhetsperspektiv och titta på din bransch – potentiella bra sökord och konkurrens, ditt publiceringsverktyg, struktur, innehåll och kod. Det kan vara en bra idé att låta någon oberoende göra denna analys tillsammans med dig. Du står du i ett helt annat läge kunskapsmässigt i ditt val av leverantör och har en oberoende kravspecifikation som offertunderlag.

Sluta heller aldrig att analysera. Genom att löpande hela tiden optimera resultaten av dina insatser och effektivisera ditt arbete genom analys kan du höja din ROI och skapa än mer kostnadseffektiva lösningar.

2. Rätt strategier och arbetssätt för dina behov

Det är av yttersta vikt att du arbetar med ett företag som kan svara upp mot just dina behov. Att börja med en analys för att kartlägga nuläget och behoven är som nämnts ovan därför nödvändigt. Vet du inte vilka behov du har och vilka utmaningar du står inför finns det risk att du tar felbeslut.

När du är på det klara med dina behov behöver du veta vilken inriktning leverantören har och noggrant kartlägga vilka strategier som företaget i fråga använder och är duktiga på.

Är din ambitionen att nå ut på ett fåtal sökord eller driver du e-handel och vill göra hela ditt produktsortiment synligt? Finns det problem och hinder på den egna sajten som måste lösas? Är det en stor sajt med potential att bli synlig på djupet? Saknar du länkar för att lyckas?

Här har olika leverantörer av sökmotoroptimering sina styrkor på olika områden. Några arbetar bara med länkar och andra har sin styrka i analys och on-page arbete. Det finns dessutom en uppsjö olika lösningar vad gäller länkstrategier som kan vara värt att beakta ytterligare, och också här skiljer sig de olika leverantörerna åt.

3. Skaffa referenser

Undersök referenser och leverantörens utfall och resultat i konkreta case. Gör det också på exempel över tid och lita inte enbart till enstaka exempel. Genom att studera hur leverantören arbetat historiskt och skapat resultat kan man på ett annat sätt göra en helhetsbedömning och på så sätt minimerar du också ditt risktagande.

Ring med fördel upp några av deras referenser och befintliga kunder för att höra dig för om hur de jobbar. Alternativet är att arbeta med en mediabyrå som är specialiserad på Internetmarknadsföring och SEO och därmed har djupa kunskaper på området och kan vägleda dig i processen.

4. Läs på fakta om tänkbara partners

Internet är ett socialt media och intressant information har en tendens att spridas snabbt. Genom en enkel sökning på Google kan man få fram mycket information om företag, ett mycket enkelt sätt att göra en egen enkel marknadsundersökning helt enkelt.

Om ett företag har förekommit i tveksamma sammanhang kan man idag nästan räkna med att det blivit omskrivet av bloggare eller finns omnämnt i diverse diskussionstrådar. Bloggposter hamnar ofta högt i träfflistan då bra bloggare ofta lyckas få sina inlägg populära genom att få länkar från andra sajter och bloggare.

Genom att söka på företagsnamnet hittar du i vilka i sammanhang företaget syns i övrigt. Finns det pressmeddelanden att läsa? Är företaget närvarande på Twitter och Facebook? Om så är fallet kan ni enkelt ta del av kommunikationen och på fler sätt bilda er en uppfattning om företaget, även via dess kunder och partners.

5. Varning för färdiga paket med fast antal sökord

Det finns en tydlig koppling mellan konkurrensen och vilken kostnad det innebär att synas på vissa ord. Länkar innebär kostnader på ett eller annat sätt oavsett vilken strategi du använder dig av och detta gör det i praktiken omöjligt att på ett seriöst sätt kunna sälja färdiga paket med ett visst antal sökord. Det är orimligt att företag från helt olika branscher med helt olika förutsättningar och konkurrens ska kunna fungera och nå samma resultat i liknande paket.

I vissa fall ska nämnas är de färdiga paketen mest ett sätt göra försäljningen enkel och lättförståelig och att de utöver vad som ingår i paketet även skräddarsys, för skräddarsydda lösningar som anpassas efter kundens nuvarande situation, konkurrens på begreppen samt vilken målsättning som föreligger, är det enda sättet som långsiktigt kan skapa bra resultat.

6. Kräv alltid öppenhet

Kräv av din leverantör att de redovisar allt de gör för dig. Detta oavsett om arbetet sker på sajten eller om det är via länkar. T ex bör du få veta var länkarna kommer ifrån och exakt vilka förändringar som genomförs på webbplatsen? Sker arbetet etiskt enligt Googles riktlinjer eller ligger det i gråzonen? Oavsett vilket måste du som kund få veta exakt hur allt ligger till så det är du som kund som alltid har sista ordet och den fulla bestämmanderätten.

7. Varning för resultatgarantier

Fortfarande finns det aktörer som lovar placering och pengar tillbaka om resultat inte uppnås. Vi tycker du bör se resultatgarantier som ett säljargument med det något tveksamma syftet att invagga dig som kund i falsk säkerhet. Då resultatet hänger på många olika parametrar är det faktiskt omöjligt att på ett trovärdigt sätt kunna garantera resultat. Vem kan t ex garantera att dina konkurrenter inte arbetar hårdare mot exakt samma fraser som du eller att sökmotorerna i plötsligt förändrar sitt sätt att ranka sidor? Resultatgarantier är inte en seriös arbetsmetod.

8. Kolla avtalsvillkor noga

Detta kan vara en djungel och ett tidigt varningstecken på att allt inte står rätt till.  För det första ska du veta att för att lyckas med sökmotoroptimering måste du ha en långsiktig strategi och arbeta med detta över tid. Detta ska dock inte leda till att du låser in dig i långa avtal, eller framför allt, avtal som är svåra att ta sig ur. Undersök på vilket sätt avtalet ska sägas upp. Det kan bli dyrköpt om saker och ting inte visar sig fungera som man tänkt sig.

Om leverantören har en väl fungerande och bra lösning finns det ingen anledning från deras sida att forcera in dig som kund i 12 eller 24 månader långa avtal, som dessutom kan ha oklara eller krångliga avtalsvillkor. Riskera inte att låta formalia leda till att du inte i tid och på rätt sätt kan säga upp ditt avtal på ett enkelt sätt och därmed riskera att sitta fast i 12 månader till.

Det finns idag många  företag som arbetar helt på löpande basis med en månads uppsägningstid eller som tar betalt för nedlagt arbete i efterskott. Längre avtalsperioder med långa uppsägningsperioder kan inte ses som annat än kraftiga varningssignaler att företaget i fråga är rädd att kunden ska hoppa av. Känner man sig tvingad till att använda dylika lösningar litar man inte till sin förmåga att låta resultaten tala. Det ska sägas att ofta ligger en större del av kostnaden för leverantören i uppstartsfasen, men betala aldrig mer än de faktiska kostnaderna för detta.

9. Mät

Nyttja Internets stora styrka, dess mätbarhet. I princip på varje investerad krona går att mäta vilken ROI den har. Gissa inte utan mät och ta reda på fakta. Se till att i minsta fall ha Google Analytics installerat på ett korrekt sätt och nyttja alla dess fantastiska möjligheter till att mäta. Analysen är lättare om du mäter och har tillgång till korrekt fakta. Här kommer du kunna följa trafikutvecklingen och även sätta upp rapporter för enkel uppföljning.

10. Arbeta mot ett tydligt mål

Här bör du förutom att veta vilken strategi som används veta vilka ord som är prioriterade eller andra tydliga mål som är uppsatta. Hur ser nuläget ut innan arbetet påbörjas och vad är målet? Sätt upp en tydlig målsättning om antingen placeringar, trafikökning etc. Detta är vad du betalar för och vad som ska uppnås.

Oavsett hur strategin ser ut är det viktigt att definiera en tydlig och mätbar målsättning. Detta kan vara i placering eller trafikökning som i exemplet ovan, men också antal nya besökare, besök via fler sökord, nya affärer mm. Säljer ni på sajten eller på annat sätt kan mäta direktavkastning på investerade pengar är detta alltid det mest optimala.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *